GUTMAN lančane priveznice

Gutman lančane priveznice se sastoje od 1 ili više (max.4) krakova koji su na jednom kraju vezani za sabirnu kariku, a na drugom kraju imaju neki element za prihvatanje-najčešće kuku. Svaka priveznica ima metalnu pločicu sa atestiranim oznakama za kvalitet, tip, nazivnu nosivostu (sa promenom ugla prihvatanja) i serijskim brojem.

Karakteristike:

 • visoko izdržljivi lanci
 • materijal kvaliteta 8 za sve elemente proveznice
 • otporan na habanje i oštre ivice
 • izrazito prilagođene za oštre radne uslove
 • najekonomičnije priveznice za teške uslove rada
 • fabrički sklopljene
 • mogu se modifikovati saglasno posebnim zahtevima
 • mogu se servisirati, ispitivati i atestirati

  TIP
  Nosivost po kraku (t)
  Ukupna nosivost (t)
  LRG 1-112
  1,12
  1,12
  LRG 1-200
  2,00
  2,00
  LRG 1-315
  3,15
  3,15
  LRG 1-530
  5,30
  5,30
  LRG 1-800
  8,00
  8,00
  LRG 1-1000
  10,00
  10,00
  TIP
  Nosivost po kraku (t)
  Ukupna nosivost (t)
  LRG 2-160
  1,12
  1,60
  LRG 2-280
  2,00
  2,80
  LRG 2-425
  3,15
  4,25
  LRG 2-750
  5,30
  7,50
  LRG 2-1120
  8,00
  11,20
  LRG 2-1400
  10,00
  14,00
  TIP
  Nosivost po kraku (t)
  Ukupna nosivost (t)
  LRG 3-236
  1,12
  2,36
  LRG 3-425
  2,00
  4,25
  LRG 3-670
  3,15
  6,70
  LRG 3-1120
  5,30
  11,20
  LRG 3-1700
  8,00
  17,00
  LRG 3-2120
  10,00
  21,00
  TIP
  Nosivost po kraku (t)
  Ukupna nosivost (t)
  LRG 4-236
  1,12
  2,36
  LRG 4-425
  2,00
  4,25
  LRG 4-670
  3,15
  6,70
  LRG 4-1120
  5,30
  11,20
  LRG 4-1700
  8,00
  17,00
  LRG 4-2120
  10,00
  21,00