Ručna paletna kolica sa vagom

Ručna paletna kolica sa vagom su izrazito primenljiva u objektima gde je potrebno odrediti tačnu težinu tereta, kao i pri operacijama punjenja i doziranja. Predstavljaju mobilni merni uređaj, pa samim tim isključuju dodatni transport do dinamometra ili nekog drugog stacinarnog mernog uređaja. Precizni merni uređaj se sastoji od 4 ćelije i displeja i primenljiv je za merenje u opsegu od 1 do 2000 kg. čvrsta konstrukcija Gutman kolica obezbeđuje dokazanu sigurnost transporta paletizovane robe.

Model
MT 2005/M
Nosivost (t)
2
Max. visina dizanja (mm)
200
Min. visina dizanja (mm)
85
Dužina vila (mm)
1150
Širina preko vila (mm)
540,570,670,705
Upravljački točak ø
160
Slobodni točak ø
74
Masa (kg)
100~110

Model
MT 2005/MP
Nosivost (t)
2
Max. visina dizanja (mm)
195
Min. visina dizanja (mm)
76
Dužina vila (mm)
1150
Širina preko vila (mm)
540
Ugao okretanja (stepeni)
210
Hod dizanja (mm)
12
Upravljački točak ø
160
Slobodni točak ø
70