Horizontalni hvatač

Horizontalni hvatač služi za prihvatanje i transport limova i ploča. Uglavnom se teret prihvata sa 3 ili više hvatača koji su priveznicama okačeni na dizalični uređaj. Izrađuje se u 2 varijante: QP-A i QP-B.
Model
QP-0,75B
QP-1,5B
QP-2,5B
Nosivost (kg)
750
1500
2500
Nosivost - dvostruko kačenje (kg)
1500
3000
5000
Max. otvor čeljusti (mm)
25
30
40
Dimenzije (mm)
A
0-27
0-32
0-52
B
125
157
231
C
50
65
90
Dmax
175
204
310
E
25
30
40
Neto masa (kg)
2,4
3,9
13,4
Model
QP-0,75A
QP-1,5A
QP-2,5A
Nosivost (kg)
750
1500
2500
Nosivost - dvostruko kačenje (kg)
1500
3000
5000
Max. otvor čeljusti (mm)
50
50
50
Dimenzije (mm)
A
0-52
0-52
0-62
B
127
220
260
C
100
110
130
Dmax
218
270
315
E
30
36
40
Neto masa (kg)
4,3
7,7
14,1