GUTMAN IRG kombinovane priveznice

Gutman IRG kombinovane priveznice predstavljaju kombinaciju beskonačnih užadi od poliestera i čeličnih elemenata. Sastoje od 1 ili više (max.4) krakova koji su na jednom kraju vezani za sabirnu kariku, a na drugom kraju imaju neki element za prihvatanje-najčešće kuku. Svaka priveznica ima metalnu pločicu sa atestiranim oznakama za kvalitet, tip, nazivnu nosivostu (sa promenom ugla prihvatanja) i serijskim brojem.

Krakovi su 100% poliester, izrađeni po standardu EN 1492-2:2000. Imaju zaštitnu navlaku koja daje veliku otpornost na habanje. Jezgro užadi su poliesterna vlakna velike zatezne jačine i izdržljivosti. Izduženje kod ovih elemenata je manje od 3% pri nominalnom opterećenju

Karakteristike:

 • znatno manje težine od lančanih ili priveznica sa sajlama-što dovodo do manje verovatnoće povređivanja rukovaoca
 • mala težina
 • fabrički sklopljene
 • mogu se modifikovati saglasno posebnim zahtevima
 • mogu se servisirati, ispitivati i atestirati
 • lako se može izvršiti vizuelna kontrola elemenata. Ako izgleda dobro-dobra je.
 • ne gubi na nosivosti sa vremenom.
 • odlična amortizacija na udare

  SLING CONFIGURATION CODE
  Number of legs
  Nosivost po kraku (t)
  Ukupna nosivost (t)
  IRG-1-10
  1
  1,0
  1,0
  IRG-1-20
  1
  2,0
  2,0
  IRG-1-30
  1
  3,0
  3,0
  IRG-1-40
  1
  4,0
  4,0
  IRG-1-50
  1
  5,0
  5,0
  IRG-1-60
  1
  6,0
  6,0
  IRG-1-80
  1
  8,0
  8,0
  IRG-2-14
  2
  1,0
  1,4
  IRG-2-28
  2
  2,0
  2,8
  IRG-2-42
  2
  3,0
  4,2
  IRG-2-56
  2
  4,0
  5,6
  IRG-2-70
  2
  5,0
  7,0
  IRG-2-84
  2
  6,0
  8,4
  IRG-2-112
  2
  8,0
  11,2
  IRG-3-21
  3
  1,0
  2,1
  IRG-3-42
  3
  2,0
  4,2
  IRG-3-63
  3
  3,0
  6,3
  IRG-3-84
  3
  4,0
  8,4
  IRG-3-105
  3
  5,0
  10,5
  IRG-3-126
  3
  6,0
  12,6
  IRG-3-168
  3
  8,0
  16,8
  IRG-4-21
  4
  1,0
  2,1
  IRG-4-42
  4
  2,0
  4,2
  IRG-4-63
  4
  3,0
  6,3
  IRG-4-84
  4
  4,0
  8,4
  IRG-4-105
  4
  5,0
  10,5
  IRG-4-126
  4
  6,0
  12,6
  IRG-4-168
  4
  8,0
  16,8