GUTMAN lančani španer

Gutman lančani španer je kombinacija španera, lanaca i čeličnih elemenata. Koristi se za vezivanje i zatezanje tereta u svim pravcima, kao i za osiguranje tereta pri transportu. Prednost u odnosu na poliesterne španere je nepostojanje elongacije elemenata. Posebno su pogodni za vezivanje tereta pri specijalnim transportima velikih mašina i opreme. Ugradbena dužina zavisi od dužine lanca i može se isporučiti saglasno zahtevima kupaca. Standardna dužina iznosi 3,5m. Oznaka je RLS.

Lanac
Min-Max
Nosivost (kg)
Sila kidanja (daN)
Masa (kg)
Min.dužina(cm)
Max.dužina (cm)
8-10
4000
8600
3,54
34,80
55,00
10-13
6400
14900
3,54
34,80
55,00
13-16
10000
20800
3,85
36,00
56,30


U varijanti sa kukom za skraćenje dužina lanca se lako može prilagoditi trenutnim uslovima.