VERTIKALNI HVATAČ LIMOVA (2)

HORIZONTALNI HVATAČ LIMOVA (2)

MAGNET (1)

HVATAČI (1)